Bouwen aan een Lean Six Sigma Cultuur met behulp van OBM

Tekst: Joost Kerkhofs

Aristoteles zei het al: “Uitmuntendheid is geen eenmalige gebeurtenis, het is een gewoonte”. Maar dan in het klassiek Grieks uiteraard.

Als we met Lean Six Sigma streven naar Operational Excellence, dan is de rol van het menselijk gedrag daarbij van doorslaggevende betekenis. Immers, de filosofie van Lean Six Sigma gaat er vanuit dat iedereen het als ‘gewoon’ ervaart om op deze manier te werken. Echter, als medewerkers dat nog niet gewend zijn en de nieuwe manier van werken niet accepteren dan verandert er weinig.

Gedragsverandering als ondergeschoven kindje

Diverse wereldwijde onderzoeken geven aan dat in veel Lean Six Sigma implementaties de aandacht voor het menselijk gedrag een ondergeschoven kindje blijft. En dit terwijl ook vaak blijkt dat falende programma’s de mislukking juist wijten aan het onvoldoende borgen van de juiste gewoontes. Het is een bekend beeld dat na 1,5 tot 2 jaar werken met Lean Six Sigma, de animo om ‘door te pakken’ afneemt. Het laaghangend fruit is geplukt en het wordt steeds moeilijker om verbeterpunten te vinden. Ook heeft het middelmanagement het al weer druk met een nieuw en sexy project, terwijl er nog geen sprake is van een veranderde cultuur. De aandacht verslapt en de verleiding om terug te vallen in oude gewoontes ligt al snel op de loer. Dat was niet wat u als directeur of senior manager in gedachten had! Dat heeft niets te maken met Lean Six Sigma! De filosofie daarachter is degelijk, net als de rijk gevulde toolkit. Ook dat is al menigmaal onderzocht en aangetoond. Het heeft echter alles te maken met de manier waarop het wordt geïmplementeerd en de wijze waarop het management omgaat met de gewoontes van hun medewerkers. We zijn daarmee gearriveerd bij het veranderkundige element.

Valkuilen bij gedragsverandering

Het op de juiste manier beïnvloeden van menselijk gedrag is van cruciaal belang om effectieve gewoontes op het gebied van Lean Six Sigma te creëren. En het borgen van deze gewoontes is van belang om tot een echte Lean Six Sigma cultuur te komen. De manier waarop echter de meeste managers omgaan met de aansturing van deze gedragsverandering bij hun medewerkers is niet altijd even effectief. Dat komt doordat de juiste wijze van gedragsbeïnvloeding voor veel leidinggevenden nog contra-intuïtief werkt. Er zijn daardoor 3 valkuilen waar men achtereenvolgens intrapt en waarop het Pareto-principe van toepassing is. Een logische redenering leert ons dan dat de gemiddelde manager slechts 20%x20%x20% van zijn of haar tijd effectief bezig is met gedragsverandering. Een magere score van slechts 0,8% met behoorlijk wat verbeterpotentieel! Dat is de gemiddelde manager niet aan te rekenen. De bedrijfskunde in Nederland heeft hier ook pas sinds enkele jaren een antwoord op. Grote kans dat men nog niet opgeleid is in het gebruik van deze verandermethodiek annex managementmethode.

Bouwen aan een Lean Six Sigma Cultuur met OBM

Organizational Behavior Management

Het antwoord komt uit een niet geheel onbekende hoek: de zeer goed beschreven en ruim 100 jaar oude gedragswetenschappen, gebaseerd op o.a. het werk van Nobelprijswinnaar Pavlov. Sinds 2009 is ook in Nederland de brug geslagen tussen de gedragswetenschappen en de bedrijfskunde door het proefschrift van Dr. M. Rietdijk. In het afgelopen decennium is in een toenemend aantal bedrijven aandacht besteed aan het verhogen van werkprestaties door het gebruik van Organizational Behavior Management (OBM). Dit is een relatief nieuwe manier van leiding geven aan veranderingen. Ze gaat prima samen met het implementeren van Lean Six Sigma. Het gebruikte bedrijfskundige protocol vertoont zelfs grote gelijkenis met de DMAIC-cyclus. OBM komt uit de Verenigde Staten en wordt daar alweer enkele tientallen jaren met veel succes in diverse bedrijven toegepast (waaronder ook verschillende Fortune 500 bedrijven). Het is een evidence based methode die gestoeld is op de wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. En niet alleen in Lean Six Sigma! Ook op vele andere gebieden is OBM van toepassing. Immers, overal waar mensen werken is gedrag. En overal waar men een nieuwe cultuur wenst rondom een nieuwe manier van werken, is gedragsverandering nodig. En dat vraagt om leidinggevenden die hier effectief sturing aan kunnen geven!

Meer weten…

Deze blog is een bewerking van een blog die oorspronkelijk door de auteur werd gepubliceerd op sixsigma.nl


Andere inspiratie artikelen

Verander je goede voornemens in goede gewoontes

Haal het beste uit jezelf en je medewerkers in het nieuwe jaar Goede voornemens zijn gemakkelijk te maken, dat weet iedereen. Wat vervolgens iedereen ook wel merkt is dat het lastig is om het op te volgen. Ja, de eerste paar keer lukt wel misschien, maar het daarna...

Vijf handvatten voor het verminderen van werkstress en burn-outs

Hoe OBM kan helpen een nieuwe werkcultuur te creëren Werkstress en burn-outs zijn al jarenlang onderwerpen van zorg in de media. Ik zie ook om me heen steeds vaker mensen uitvallen. Het heeft ernstige gevolgen voor zowel de individuele werknemers als de organisaties...

Het overwinnen van slechte gewoonten

Een casestudy in leiderschap op basis van OBM In de afgelopen vijftien jaar hebben de trainers van Neotopia vele honderden mensen uit de hele wereld mogen trainen in OBM (Organizational Behavior Management). Het is een krachtig middel gebleken om aantoonbaar...

De Neurologie van Cultuurverandering

Hoe Slimme Leiders Dopamine Gebruiken voor Succes Om te overleven moeten organisaties zich continu aanpassen aan nieuwe omstandigheden en evoluerende verwachtingen. Het proces van cultuurverandering, waarin normen, waarden en gedragspatronen verschuiven, is een...

De sleutel tot het behoud van personeel

De sleutel tot het behoud van personeel en het ontwikkelen van hun talenten. Het behoud en de ontwikkeling van personeel is essentieel voor het succes van een organisatie. Het is algemeen bekend dat gemotiveerde en competente medewerkers een cruciale rol spelen bij...

Vier tips om van giftige bazen af te komen

Vier tips om van giftige bazen af te komen, ten behoeve van een positieve werkcultuur Tekst: Joost KerkhofsAls manager is het van cruciaal belang om een positieve werkomgeving te creëren waarin medewerkers gedijen. Helaas zijn er nog steeds giftige bazen die niet het...

Het creëren van een positieve aanspreekcultuur

Het creëren van een positieve aanspreekcultuur: Een alternatieve benadering met behulp van OBM Tekst: Joost KerkhofsEen gezonde aanspreekcultuur is essentieel voor het succes van elke organisatie. Traditioneel gezien associëren we 'aanspreken' vaak met het corrigeren...

De Waarde van een Chief Motivation Officer

De Toegevoegde Waarde van een Chief Motivation Officer en de Rol van OBM Tekst: Joost KerkhofsWe leven in een tijd waarin het steeds belangrijker wordt om werknemers gemotiveerd, geëngageerd en productief te houden. Organisaties hebben nieuwe manieren nodig om een...

Hoe maak je de transitie naar een duurzame organisatie?

Vijf goede redenen om OBM te gebruiken in je transitie naar een duurzame organisatie Tekst: Joost KerkhofsIn deze tijd van toenemende aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, streven steeds meer organisaties ernaar om duurzame praktijken...

Misschien vindt u dit ook interessant?