Organizational Behavior Management

OBM staat voor “Organizational Behavior Management” en het is wereldwijd de wetenschappelijke benaming voor iets wat we in Nederland “Gedragsmanagement” zouden kunnen noemen.

Het is waarschijnlijk de best onderbouwde, natuurwetenschappelijke benadering van gedragsverandering in organisaties. Het is gestoeld op de principes van de Toegepaste Gedragsanalyse, waar sinds 1973 wereldwijd meer dan 60.000 wetenschappelijke studies naar zijn gedaan.

OBM staat voor Organizational Behavior Management, een praktische én wetenschappelijk bewezen benadering van gedragsverandering in organisaties;

Jaarlijks komen daar nog ruim 2.000 studies bij en keer op keer wordt ook op specialistische deelgebieden de theorie opnieuw bewezen. Een van de belangrijkste grondleggers van OBM is Aubrey C. Daniels. Hij stond ook aan de wieg van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of OBM.

OBM maakt gedrag meetbaar en beïnvloedt dit op een positieve manier waardoor prestaties beter standhouden. Lees hieronder meer over deze “Wetenschap van Succes”.

De wetenschap van OBM

Achtergrond

Door de alsmaar toenemende wens tot het verhogen van prestaties is de noodzaak voor het kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties toegenomen. Of het nu gaat om productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid; het gedrag van medewerkers is lang niet altijd in lijn met de wensen van het management.

In Nederland heeft het leidinggevenden lang ontbroken aan een concrete, praktische én wetenschappelijk bewezen methodiek om hier verandering in te brengen. Gelukkig heeft de Bedrijfskunde in de VS en daarbuiten niet stil gezeten en is in ruim 40 jaar OBM tot een volwassen onderzoeksgebied ontwikkeld en een Evidence Based methodiek. Dit stappenplan is geïntegreerd in al onze trainingen en opleidingen. Meer weten over dit stappenplan? Lees een korte introductie in het artikel “De kracht van consequenties“. Of koop het boek dat ik samen met Robert den Broeder schreef met de titel “Organizational Behavior Management – Een introductie”.

 

  • OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties;
  • Waar andere methoden vaak stoppen gaat OBM verder: Het legt de focus niet alleen op de te behalen of veranderen resultaten, maar ook op hoe die tot stand komen;
  • Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Kortom, het maakt gedrag meetbaar en mede daardoor beter beïnvloedbaar;
  • Tevens sluit OBM prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL, Agile, etc.;
  • Daarnaast wordt OBM sinds enkele jaren ook al aan diverse universiteiten en hogescholen over de hele wereld in diverse studies opgenomen.
  • Dankzij OBM Dynamics en APMG International is er voor werkende professionals sinds 2020 ook een wereldwijd erkende opleiding te volgen en certificering te behalen.

OBM in Nederland

OBM is nog maar relatief kort geleden in Nederland geïntroduceerd. Maar de wetenschap heeft er al langere tijd een warme belangstelling voor getoond en in 2009 promoveerde Dr. Marius Rietdijk op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sindsdien ging het snel: in 2010 werd door Rietdijk en mijzelf de basis gelegd voor een onderzoeksinstituut op dit gebied aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU genaamd het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA).

  • In 2011 werd ADRIBA formeel door Rietdijk en mijzelf gelanceerd en in 2014 werd het een officiële Post Graduate opleiding bij de School of Business and Economics van de VU;
  • Sindsdien hebben al vele honderden studenten en deelnemers uit het bedrijfsleven kennisgemaakt met OBM en zijn er ook enkele honderden professionals in gecertificeerd;
  • Deze managers en consultants hebben sindsdien bij vele organisaties OBM toegepast en prestaties aantoonbaar geoptimaliseerd door het beste uit mensen te halen via positive reinforcement.

In een notendop

Wetenschap van succes!
Dit, omdat OBM wereldwijd al honderden keren in diverse omstandigheden de prestaties van organisaties aantoonbaar heeft geoptimaliseerd.

Koploper
Neotopia is koploper in Nederland als het gaat om kennis en ervaring in zowel training, coaching en advies bij praktische implementaties.

Stappenplan
Via een praktisch én wetenschappelijk bewezen stappenplan worden prestaties meetbaar en aantoonbaar verbeterd.

Juiste aansluiting
Het sluit perfect aan op bestaande aanpakken als Lean, Lean Six Sigma, Agile, Scrum, ITIL(R), etc.

Arbeidsvreugde
Professionals kunnen met OBM eindelijk “Het beste uit mensen halen” waardoor de arbeidsvreugde stijgt.

In meer dan 50 landen
OBM wordt al tientallen jaren met succes toegepast. En dat al in meer dan 50 landen wereldwijd.

Meetbaar
In OBM wordt gedrag meetbaar gemaakt en gekoppeld aan de gewenste resultaten.

Gebaseerd op feiten
Het is een Evidence Based, feitengedreven aanpak voor positieve gedragsverandering.

Positieve aanpak
De basis daarbij is een positieve aanpak waarin gewenst organisatiegedrag zoveel mogelijk versterkt wordt.

Positief belonen
De focus ligt dan vooral op het letten op wat er al goed gaat, in plaats van wat er verkeerd of nog niet goed genoeg gaat.

OBM in de media


“Veilig gedrag: Boete, Bonus of Compliment?”
Lees hier het volledige artikel.


“Een compliment geven? Dat werkt beter dan een bonus.”
Lees hier het volledige artikel.


OBM krijgt steeds meer aandacht in de media, zo ook bij RTL Ondernemerszaken in de aflevering over Rendementsverbetering: