Organizational Behavior Management

Een praktische én wetenschappelijk bewezen benadering van gedragsverandering in organisaties

OBM staat voor “Organizational Behavior Management” en het is wereldwijd de wetenschappelijke benaming voor iets wat we in Nederland “Gedragsmanagement” zouden kunnen noemen.

Het is wetenschappelijk gezien waarschijnlijk de best onderbouwde, datagedreven benadering van gedragsverandering in organisaties. Het is gestoeld op de principes van de Toegepaste Gedragsanalyse, waar sinds 1973 wereldwijd meer dan 60.000 wetenschappelijke studies naar zijn gedaan.

OBM in een notendop

agsdi-bar-chart

WETENSCHAP VAN SUCCES

OBM heeft wereldwijd al honderden keren in diverse omstandigheden de prestaties van organisaties aantoonbaar geoptimaliseerd.

agsdi-rocket

KOPLOPER

Neotopia is koploper in Nederland als het gaat om kennis en ervaring in zowel training, coaching en advies bij praktische implementaties.

agsdi-list

STAPPENPLAN

Via een praktisch én wetenschappelijk bewezen stappenplan worden prestaties meetbaar en aantoonbaar verbeterd.

agsdi-chat-gear

JUISTE AANSLUITING

OBM sluit perfect aan op bestaande aanpakken als Lean, Lean Six Sigma, Agile, Scrum, ITIL®, DevOps, ISM, USM, etc.

agsdi-message-heart

ARBEIDSVREUGDE

Professionals kunnen met OBM eindelijk “Het beste uit mensen halen” waardoor de arbeidsvreugde stijgt.

agsdi-globe

IN MEER DAN 50 LANDEN

OBM wordt al tientallen jaren met succes toegepast. En dat al in meer dan 50 landen wereldwijd.

agsdi-ruler

MEETBAAR

In OBM wordt gedrag meetbaar gemaakt en gekoppeld aan de gewenste resultaten.

agsdi-analysis

GEBASEERD OP FEITEN

Het is een Evidence Based, feitengedreven aanpak voor positieve gedragsverandering.

agsdi-facebook-like

POSITIEVE AANPAK EN BELONEN

De basis daarbij is een positieve aanpak waarin gewenst organisatiegedrag zoveel mogelijk versterkt wordt.

Wat is OBM?

Wil je een uitgebreide toelichting ontvangen over de essentie van OBM? 

In de whitepaper krijg je uitleg over het bedrijfskundige stappenplan én de resultaten van de interventie.

OBM staat voor Organizational Behavior Management, een praktische én wetenschappelijk bewezen benadering van gedragsverandering in organisaties;

Keer op keer wordt ook op specialistische deelgebieden de theorie opnieuw bewezen. Een van de belangrijkste grondleggers van OBM is Aubrey C. Daniels. Hij stond ook aan de wieg van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of OBM.

OBM maakt gedrag meetbaar en beïnvloedt dit op een positieve manier waardoor prestaties beter standhouden. Lees hieronder meer over deze “Wetenschap van Succes”.

De wetenschap van OBM

Door de alsmaar toenemende wens tot het verhogen van prestaties is de noodzaak voor het kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties toegenomen. Of het nu gaat om productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid; het gedrag van medewerkers is lang niet altijd in lijn met de wensen van het management.

In Nederland heeft het leidinggevenden lang ontbroken aan een concrete, praktische én wetenschappelijk bewezen methodiek om hier verandering in te brengen. Gelukkig heeft de Bedrijfskunde in de VS en daarbuiten niet stil gezeten en is in ruim 40 jaar OBM tot een volwassen onderzoeksgebied ontwikkeld en een Evidence Based methodiek. Dit stappenplan is geïntegreerd in al onze trainingen en opleidingen. Meer weten over dit stappenplan? Lees een korte introductie in het artikel “De kracht van consequenties“. Of koop het boek dat ik samen met Robert den Broeder schreef met de titel “Organizational Behavior Management – Een introductie”.

 

 • OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties;
 • Waar andere methoden vaak stoppen gaat OBM verder: Het legt de focus niet alleen op de te behalen of veranderen resultaten, maar ook op hoe die tot stand komen;
 • Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Kortom, het maakt gedrag meetbaar en mede daardoor beter beïnvloedbaar;
 • Tevens sluit OBM prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL®, Agile, DevOps, BRM, etc.;
 • Daarnaast wordt OBM sinds enkele jaren ook al aan diverse universiteiten en hogescholen over de hele wereld in diverse studies opgenomen.
 • Dankzij de strategische partners van Neotopia, te weten OBM Dynamics en APMG International is er voor werkende professionals sinds 2020 ook een wereldwijd erkende opleiding te volgen en certificering te behalen.

OBM in Nederland

OBM is nog maar relatief kortgeleden in het Nederlandse bedrijfsleven geïntroduceerd. Maar de wetenschap heeft er al langere tijd een warme belangstelling voor getoond en in 2009 promoveerde Dr. Marius Rietdijk op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sindsdien ging het snel: in 2010 werd door Rietdijk en Kerkhofs de basis gelegd voor een onderzoeksinstituut op dit gebied aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU genaamd het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA).

 • In 2011 werd ADRIBA formeel door Rietdijk en Kerkhofs gelanceerd en in 2014 werd het een officiële Post Graduate opleiding bij de School of Business and Economics van de VU;
 • Sindsdien hebben al vele honderden studenten en deelnemers uit het bedrijfsleven kennisgemaakt met OBM en zijn er ook honderden professionals in gecertificeerd;
 • Deze managers, consultants, HR-professionals, etc. hebben sindsdien bij vele organisaties OBM toegepast en prestaties aantoonbaar geoptimaliseerd door het beste uit mensen te halen via positive reinforcement.
 • Er is intussen een netwerk van trainings- en adviesbedrijven ontstaan dat OBM gebruikt om organisaties te helpen het beste uit mensen te halen. Neotopia is er daar natuurlijk één van.
 • Sinds 2019 is OBM Dynamics B.V. in samenwerking met Neotopia, Trigono en het wereldwijd opererende, onafhankelijke exameninstituut APMG International met een alternatieve, laagdrempelige opleiding en certificering op de markt gekomen. Het zijn de opleidingen van strategisch partner OBM Dynamics B.V. die Neotopia in licentie aanbiedt. (OBM Foundation™ is een handelsmerk van OBM Dynamics B.V.).
 • In 2022 besloten Rietdijk en Kerkhofs dat het tijd werd om het trainen en opleiden aan de markt over te laten. Deze markt bleek namelijk veel groter dan alleen mensen die aan een universiteit mogen studeren. Daarom hebben ze besloten te stoppen met ADRIBA als Post Graduate opleider. Het onderzoek naar OBM zal voortgezet worden binnen de Faculteit. De reguliere studenten Bedrijfskunde blijven het vak in het laatste jaar van hun studie aangeboden krijgen. Ook is er nog steeds een internationale Summer Course in OBM te volgen voor Masterstudenten, die hier vanuit de hele wereld op afkomen. Neotopia en OBM Dynamics bedienen een deel van de in-company markt. Andere partijen bieden ook open inschrijvingen aan.

A tribute to Aubrey C. Daniels

In 2015 was hij te gast bij ADRIBA op de VU en maakte hij een tour door Nederland, waarbij het mijn eer was om hem hierbij te begeleiden.

De wereld van OBM zou niet hetzelfde geweest zijn zonder de tomeloze inspanningen van Dr. Aubrey C. Daniels. Een van de belangrijkste grondleggers van het gebruik van de gedragsanalyse in organisaties. Een voorname denker en auteur van bestsellers als Bringing Out the Best in People en Performance Management.

Tevens is hij oprichter van o.a.:

– Journal of OBM.
– Het consultancybedrijf ADI.
– Aubrey Daniels Insitute.

Meer weten over Aubrey Daniels?
– Lees hier een Nederlandstalig interview met hem in het blad HR Strategie.
– Lees hier een korte Engelstalige introductie.