Case: Productie en Veiligheid. Een ideale relatie of een lastig huwelijk?

Gedragsverandering bij een productiebedrijf

Tekst: Joost Kerkhofs

Wat betekenen de steeds hoger wordende eisen en veranderingen in wet- en regelgeving voor de veiligheid op de werkvloer bij productiebedrijven? En welke invloed heeft het middenkader op het veiligheidsbewustzijn? In deze case staat een metaalbewerkingsbedrijf voor de vraag hoe het middenkader in de hectiek van een drukke productiehal de balans kan bewaren tussen goede resultaten en veilig werken. De focus ligt op het verhogen van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Kortom, Productie en Veiligheid; een ideale relatie of een lastig huwelijk?

De onderstaande case is uitgevoerd door een adviseur. Hij was als externe werkzaam voor een productiebedrijf en heeft met succes OBM toegevoegd aan zijn repertoire. Lees hieronder hoe!

Situatie

Het betreffende productiebedrijf is een globaal opererende organisatie die een leidende positie inneemt op het gebied van warmtebehandeling van metaal. Binnen de productieomgeving wordt gestuurd op resultaten, wat normaal is in de (maak)-industrie. Wat kan gebeuren als je stuurt op resultaat, is dat onveilig gedrag indirect wordt beloond. Ook hier. De productiehal waarin werd gewerkt was rommelig en niet schoon. Hierover werd veelvuldig gemopperd. Bij de medewerkers was niet bekend wat de verwachtingen waren van elkaar ten aanzien van veilig werken. “Het komt wel goed. We zijn ervaren. Ik weet wel wat ik doe” waren steevast de antwoorden van medewerkers op de vraag waarom er niet veilig werd gewerkt. Daarbij was de vestigingsmanager niet altijd consequent in het dragen van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het thema veiligheid sprak niet aan, leefde niet en kostte bovenal veel energie in de aansturing. Het bedrijf heeft alle hulpmiddelen om veilig te werken in huis: KAM/SHE, Til- en hijshulpmiddelen, Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), voorschriften en procedures en bedrijfhulpverleners (BHV’ers). Daar ligt het dan ook niet aan. Waaraan dan wel? Om dat te achterhalen én te veranderen wordt Organizational Behavior Management (OBM) toegepast.

Aanpak en Interventies

Onder begeleiding van een Certified OBM Practitioner is het middenkader op basis van een prestatieverbeterplan (PVP) aan de slag gegaan om het dragen van de PBM’s te verhogen. Het PVP volgt een bedrijfskundig protocol waarmee je gedrag meetbaar maakt en beïnvloedt.

Het voordeel van dit protocol is dat het een sterk wetenschappelijk fundament heeft en dat je het na een training eenvoudig kunt toepassen in de praktijk. Het is daarmee een tool voor elke leidinggevende om effectiever op gewenst gedrag te kunnen sturen.

De scope van dit project betrof het verhogen van het dragen van de PBM’s in de productiehal door alle mede-werkers en door externen. Gestart is met het vaststellen en meten van het gewenste gedrag. Na een 0-meting van vier weken is een ‘toolbox’ op veiligheid geïntroduceerd. De 0-meting liet zien dat 52% van de medewerkers hun PBM’s wel droegen. Dit is op de toolbox teruggekoppeld aan de medewerkers.

In deze eerste toolbox is met de medewerkers het gesprek aangegaan waarom men veilig wil werken en waarom het gebruik van PBM’s noodzakelijk is. De redenen waarom medewerkers wel of niet hun PBM’s droegen liepen uiteen van “ze zitten niet lekker “ tot aan “de baas doet het ook niet”.

Door zogeheten ABC-analyses met de medewerkers uit te voeren is er geïnventariseerd waarom de medewerkers wel of niet hun PBM’s droegen. Dit is nodig om te kunnen bepalen welke consequenties je in gaat zetten. Positief waarderen is de krachtigste gedragsbeïnvloeder die er bestaat. Toch zijn veel bedrijven geneigd om minder effectieve consequenties aan te spreken zoals het straffen en het dwingen van medewerkers om gedrag te veranderen.

Het grote nadeel hiervan is dat de focus daarmee komt te liggen op ongewenst gedrag, in plaats van gewenst gedrag.

Resultaat

Alle interventies hebben in vier maanden tijd geleid tot een verhoging van het dragen van de PBM’s van 52% naar 93%. Daarbij heeft de focus op het verhogen van het dragen van de PBM’s een sterk positief effect gehad op andere onderwerpen.

Andere resultaten die in dit project  zijn geboekt zijn:

  • Met minder energieverlies en met meer plezier samen bouwen aan veiligheid.
  • De leidinggevende vaardigheden zijn verhoogd door coaching on the job.
  • Medewerkers spreken elkaar aan op (on)veilig werken.
  • De orde en netheid is verbeterd. Dit heeft geleid tot een compliment van een klant.
  • De teamsfeer is verbeterd.
  • De werkplekken zijn schoon.
  • Er is een structureel teamoverleg ingevoerd op het gebied van productie, kwaliteit en veiligheid.

Alles bij elkaar opgeteld is het een zeer geslaagd project geweest, gestoeld op de krachtige OBM-methode. Op deze manier is er zeker te spreken van een ideale relatie tussen productie en veiligheid.

Over OBM

OBM staat voor Organizational Behavior Management.

Het is een wereldwijd gebruikte, wetenschappelijk bewezen methodiek om zowel prestaties als werkplezier aantoonbaar te verhogen. Positieve gedragsverandering staat bij OBM centraal. Immers: Business is Behavior.

Bron: Deze case werd uitgevoerd door een adviseur die aan de OBM Practitioner opleiding van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft meegedaan. Neotopia heeft zo’n 12 jaar samengewerkt met de VU om deze opleiding te ontwikkelen, promoten en natuurlijk te verzorgen. Intussen verzorgt de VU de opleiding alleen nog maar aan reguliere studenten, maar Neotopia gaat ermee door voor deelnemers uit het bedrijfsleven!

Lees hier meer over deze praktische aanpak om het beste uit mensen te halen.

Voor meer informatie over de diensten klik hier.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Andere inspiratie artikelen

Verkoopcijfers raadplegen tot een waardevolle gewoonte maken

Tekst: Joost KerkhofsDeze case speelt zich af op de afdeling Product & Format, als onderdeel van de afdeling Commerce van een belangrijk speler in de entertainmentbranche. Men onderzoekt hier o.a. wat de bezoekersaantallen waren, wat de bezoekers...

Case: Projecten op tijd afsluiten

Hoe het tijdig afsluiten van projecten gaat leiden tot minder faalkosten en meer positieve energie tekst: Joost Kerkhofs Wat is er nodig om de projecten die een bedrijf uit de energiesector bij klanten realiseert, binnen 30 dagen na oplevering echt volgens de norm af...

Case: Kennisdeling in een bancaire projectorganisatie

Een OBM case. Binnen een bank wordt het systeem voor de projectdocumenten slecht gebruikt, waardoor tijd en informatie verloren gaat. Hoe krijgt de bank de medewerkers zover dat ze werkelijk de juiste kennis delen op het juiste moment?

Case: Het met plezier reduceren van werkvoorraad

Een OBM-case bij een verzekeraar Tekst: Joost Kerkhofs Bij een landelijke verzekeraar zijn de werkvoorraden niet onder controle. Hierdoor wacht de klant lang op informatie, maar het levert ook extra werk op doordat klanten tussentijds bellen over de status van hun...

De 7 Stappen naar Duurzame Cultuurverandering

OBM laat nieuwe werkmethode inslijten Tekst: Joost Kerkhofs Stel, je bent eindverantwoordelijk voor het omvormen van je organisatie naar een toekomstbestendige en duurzame digitale operatie. En je begint te merken dat na enkele initiële succesjes de grote doorbraak...

Van goede voornemens naar goede gewoontes

Goede gewoontes creëren op je werk om doelen te halen: Ontdek de Kracht van Consequenties Tekst: Joost Kerkhofs Goede voornemens zijn gemakkelijk te maken, maar het kan verdraaid lastig zijn om er structureel gevolg aan te geven. De eerste paar keer lukt wel...

Misschien vindt u dit ook interessant?