Case: Kwaliteitsverbetering door Positieve gedragsverandering

Tekst: Joost Kerkhofs
Kwaliteitsverbetering realiseren door positieve gedragsverandering, hoe werkt dat? Aan de hand van deze casebeschrijving kom je meer te weten.

We nemen je mee naar de automobielindustrie. Daar is kwaliteit van het allerhoogste belang. Maar wat als die kwaliteit achterblijft bij de norm, mede door het gedrag van de kwaliteitsinspecteurs zelf?

De onderstaande case is uitgevoerd door een adviseur die een OBM Practitioner opleiding volgde. Hij was als externe werkzaam voor een bedrijf dat een toeleverancier is voor de automobielindustrie en heeft met succes OBM toegevoegd aan zijn repertoire. Lees hieronder hoe!

Situatie

Het bedrijf produceert onderdelen voor toepassing in alle merken auto’s. Zowel wet- en regelgeving als hoge normen binnen de branche leiden ertoe dat het kwaliteitsstreven in de automobielindustrie op hoog niveau ligt. De kwaliteit van een specifiek onderdeel bleef steeds achter, ook na grote inspanningen en investeringen door het management. Om hier de vinger achter te krijgen is Organizational Behavior Management (OBM) als methodiek geïntroduceerd om gedrag te analyseren en beïnvloeden. In Nederland noemen we deze aanpak ook wel Gedragsmanagement.

In samenspraak met de kwaliteitsinspecteurs installeerde men een videocamera en kon men concreet gedrag meten tijdens het uitvoeren van de inspecties. Wat bleek? Tijdens de meetperiode van 3 uur aaneengesloten, werkten de teams maar tijdens 1/3e van de controles precies volgens de geldende instructies. Tussen de 70 en 90% van de tijd werd effectief besteed aan de inspecties, en de teams werden tussen de 9 en 30 keer verstoord tijdens de controles. Het effect hiervan was dat de kwaliteit van de onderdelen met een maximale score van 95,50% ver achter bleef bij de norm van 99,98%.
Het geïdentificeerde gedrag tijdens de kwaliteitsinspecties dat de te lage kwaliteit veroorzaakte bestond samengevat uit 3 onderdelen:

  1. Het niet volgen van de werkinstructies;
  2. Werken aan niet inspectie- gerelateerde activiteiten;
  3. Verstoringen tijdens het inspectieproces.
Kwaliteitsverbetering realiseren door positieve gedragsverandering
Kwaliteitsverbetering realiseren door positieve gedragsverandering

Aanpak en Interventies: kwaliteitsverbetering realiseren door positieve gedragsverandering

Het bedrijf koos als eerste om het volgen van de werkinstructies te verbeteren.
Dankzij de inzet van een zogeheten ABC-analyse konden de verschillende niveaus van management en de betrokken medewerkers samen verbeteringen bedenken. De werkinstructies waren verouderd en werden aangepast aan het product en de werkwijze van dat moment. Er kwam een nieuwe instructie, die met plaatjes in plaats van tekst, werd opgehangen op de werkplek. De medewerkers werden opnieuw getraind door de eigen teamleiders, volgens de nieuwe methode. De productiemanager gaf nog een toelichting op de verwachte kwaliteitsniveaus en de kosten die fouten met zich mee brachten.

Daarnaast kregen medewerkers voortaan meer en snellere feedback op de behaalde prestaties en kwaliteit, en daarbij was ook ruimte voor de medewerkers om vragen te stellen en dingen ter sprake te brengen.
Voor de eerste periode stelde men haalbare doelen aan het werken volgens de instructie, en een gestaag stijgend kwaliteitspercentage van de gemeten producten, tot 99,99% goedgekeurde producten (waar de klanteis 99,98% was).

Medewerkers gaven zelf aan dat ze het liefst een financiële beloning wilden ontvangen bij het behalen van de doelen. Hoewel we dat vanuit OBM niet direct aanbevelen koos het bedrijf hier toch voor. Hier was ook budget voor beschikbaar, maar HR ging niet akkoord met het geven van een directe financiële bonus. In overleg met de medewerkers werden toen cadeaubonnen in het vooruitzicht gesteld, te besteden bij een twintigtal vooraf gekozen winkels. De bonnen werden uitgereikt bij elk behaald doel, maar alleen als alle teams de doelstellingen behaalden. De laatste beloning kreeg men alleen als men het einddoel meerdere opeenvolgende maanden zou vasthouden.

Naast deze fysieke beloning die gekoppeld was aan de gestelde doelen, ging het management nadrukkelijk complimenteren voor behaalde prestaties. Men nam de suggesties mee die werden gedaan tijdens de dagelijkse feedback-bijeenkomsten.

Resultaten

De adviseur boekte met de inzet van OBM en Gedragsmanagement uiteindelijk verschillende resultaten, door gerichte interventies:

  • De verschillende vormen van prestatie-feedback gaven de medewerkers het gevoel gehoord te worden.
  • Dit bleek voor medewerkers een waardevolle ‘reinforcer’ te zijn. Dit is een sociale bekrachtiging van gewenst gedrag waardoor men het zogeheten ‘dopamine-effect’ ging ervaren. Dopamine is een krachtig hormoon dat ons brein helpt te leren van consequenties en de waarschijnlijkheid op herhaling van gedrag positief versterkt.
  • Bij het afronden van het project waren de gestelde doelen bereikt!
  • Twee maanden later was het kwaliteitsniveau nog steeds op peil en het management besloot de methode geleidelijk ook op andere productielijnen in te voeren.

Over OBM

OBM staat voor Organizational Behavior Management, ook wel Gedragsmanagement genoemd.

Het is een wereldwijd gebruikte, wetenschappelijk bewezen methodiek om zowel prestaties als werkplezier aantoonbaar te verhogen. Positieve gedragsverandering staat bij OBM centraal. Immers: Business is Behavior. In bovenstaande case ging het specifiek om kwaliteitsverbetering realiseren door positieve gedragsverandering, maar OBM is op vele fronten inzetbaar.

Bron: Een adviseur die aan de OBM Practitioner opleiding van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft meegedaan pakte deze uitdaging op als casus. Neotopia heeft zo’n 12 jaar samengewerkt met de VU om deze opleiding te ontwikkelen, promoten en natuurlijk te verzorgen. Intussen verzorgt de VU de opleiding alleen nog maar aan reguliere studenten, maar Neotopia gaat ermee door voor deelnemers uit het bedrijfsleven!

Lees hier meer over deze praktische aanpak om het beste uit mensen te halen.

Voor meer informatie over de diensten van Neotopia klik hier.

Een belangrijk aspect bij gedragsverandering in teams is het ‘dopamine-effect’. Dit is een cruciaal element binnen de OBM-methodiek. Lees hier een artikel over dopamine (externe link, Neotopia is niet verantwoordelijke voor de inhoud).

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Andere inspiratie artikelen

Verander je goede voornemens in goede gewoontes

Haal het beste uit jezelf en je medewerkers in het nieuwe jaar Goede voornemens zijn gemakkelijk te maken, dat weet iedereen. Wat vervolgens iedereen ook wel merkt is dat het lastig is om het op te volgen. Ja, de eerste paar keer lukt wel misschien, maar het daarna...

Vijf tips voor leiders die willen beginnen met een cultuurverandering

… en die daarbij Organizational Behavior Management (OBM) willen inzetten. Wie kent er niet het grapje van Fokke en Sukke over de ene leidinggevende die vraagt aan de andere: “En de cultuurverandering?”. Aanstaande donderdag om vier uur toch? Zowel professionals als...

Vijf handvatten voor het verminderen van werkstress en burn-outs

Hoe OBM kan helpen een nieuwe werkcultuur te creëren Werkstress en burn-outs zijn al jarenlang onderwerpen van zorg in de media. Ik zie ook om me heen steeds vaker mensen uitvallen. Het heeft ernstige gevolgen voor zowel de individuele werknemers als de organisaties...

Het overwinnen van slechte gewoonten

Een casestudy in leiderschap op basis van OBM In de afgelopen vijftien jaar hebben de trainers van Neotopia vele honderden mensen uit de hele wereld mogen trainen in OBM (Organizational Behavior Management). Het is een krachtig middel gebleken om aantoonbaar...

De Neurologie van Cultuurverandering

Hoe Slimme Leiders Dopamine Gebruiken voor Succes Om te overleven moeten organisaties zich continu aanpassen aan nieuwe omstandigheden en evoluerende verwachtingen. Het proces van cultuurverandering, waarin normen, waarden en gedragspatronen verschuiven, is een...

De sleutel tot het behoud van personeel

De sleutel tot het behoud van personeel en het ontwikkelen van hun talenten. Het behoud en de ontwikkeling van personeel is essentieel voor het succes van een organisatie. Het is algemeen bekend dat gemotiveerde en competente medewerkers een cruciale rol spelen bij...

Vier tips om van giftige bazen af te komen

Vier tips om van giftige bazen af te komen, ten behoeve van een positieve werkcultuur Tekst: Joost KerkhofsAls manager is het van cruciaal belang om een positieve werkomgeving te creëren waarin medewerkers gedijen. Helaas zijn er nog steeds giftige bazen die niet het...

Het creëren van een positieve aanspreekcultuur

Het creëren van een positieve aanspreekcultuur: Een alternatieve benadering met behulp van OBM Tekst: Joost KerkhofsEen gezonde aanspreekcultuur is essentieel voor het succes van elke organisatie. Traditioneel gezien associëren we 'aanspreken' vaak met het corrigeren...

De Waarde van een Chief Motivation Officer

De Toegevoegde Waarde van een Chief Motivation Officer en de Rol van OBM Tekst: Joost KerkhofsWe leven in een tijd waarin het steeds belangrijker wordt om werknemers gemotiveerd, geëngageerd en productief te houden. Organisaties hebben nieuwe manieren nodig om een...

Hoe maak je de transitie naar een duurzame organisatie?

Vijf goede redenen om OBM te gebruiken in je transitie naar een duurzame organisatie Tekst: Joost KerkhofsIn deze tijd van toenemende aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, streven steeds meer organisaties ernaar om duurzame praktijken...

Misschien vindt u dit ook interessant?