Gratis Online Workshop

"De kracht van consequenties"

Inleiding

Al jaren blijkt uit herhaald onderzoek dat organisatieveranderingen nog steeds slechts in zo’n 30% van de gevallen lukken. De beoogde rendementen uit de business case worden niet of slechts ten dele behaald. Dit geldt ook fusies, cultuurveranderingen, procesoptimalisatieprogramma’s en systeemimplementaties.

Ongewenst gedrag van medewerkers staat altijd in de top 3 als “boosdoener”.

Veel leidinggevende verzuchten dan ook:

 • “Waarom doen ze nou niet wat we hadden afgesproken?”,
 • “Waarom zetten ze geen stapje extra?”,
 • of “Waarom zakt het nieuwe gedrag weer in nu de adviseur weg is?”

Deze awareness sessie verklaart vanuit de gedragswetenschappen hoe dit komt. Het is een luchtige introductie in de principes van menselijk gedrag en hoe dit effectief te beïnvloeden. En ook hoe je prestaties meetbaar kunt optimaliseren door het beste uit mensen te halen.

Wat krijgt u?

In de workshop komen de basisstrategieën voor effectieve beïnvloeding aan bod, en ook de methodiek die binnen moderne bedrijfskunde is ontwikkeld om effectief interventies op de werkvloer te kunnen doen om prestaties te optimaliseren: Organizational Behavior Management (OBM).

Deze workshop geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de universele principes van menselijk gedrag?
 • Welke valkuilen zijn er bij de beïnvloeding van anderen?
 • Waarom besteedt de gemiddelde leidinggevende slechts 0,8% van de tijd effectief aan gedragsbeïnvloeding om prestaties te laten toenemen?
 • Welke basisstrategieën zijn er voor effectieve gedragsbeïnvloeding?
 • Welke hulpmiddelen biedt de moderne Bedrijfskunde om hiermee bedrijfsprestaties te optimaliseren en/of veranderingen te laten slagen?
 • Wat is de kracht van consequenties daarbij?
  Het geleerde wordt door de deelnemers direct op een ludieke case toegepast: het creëren van bevlogenheid in uw organisatie. Oftewel, “Hoe dresseer ik een parkiet?”

Waarom meedoen?

Tijdens de sessie zal duidelijk worden dat er 3 valkuilen zijn in de pogingen van leidinggevenden en veranderaars om gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Door deze 3 valkuilen, waar veel mensen nog steeds intrappen, is slechts 0,8% van de tijd en moeite de men steekt in gedragsbeïnvloeding effectief. Dit heeft enorme impact op het rendement van organisatieveranderingen, projecten, cultuurveranderingen, systeem- en procesimplementaties, fusies, etc.

Ruimte voor verbetering dus!

Details & aanmelden

Datum: 24 januari 2023
Start: 14:00 uur
Einde: 16:00 uur

Voor wie:
Beïnvloeders in het algemeen, zoals leidinggevenden, adviseurs en stafmedewerkers.

Ja, ik meld me graag aan!

Voor de gratis online workshop:
“De kracht van consequenties” op 24 januari 2023


  (anti-spam check)