Referenties

Neotopia heeft met OBM in Nederland al de nodige successen behaald. Niet alleen door zelf interventies te ontwerpen en uitvoeren bij klanten, maar vooral ook door leidinggevenden en consultants op te leiden in OBM, die zich vervolgens hebben gecertificeerd aan de Vrije Universiteit of bij APMG International.

Interventies met aantoonbaar positief effect hebben plaatsgevonden in sectoren als: industrie, zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, ICT, zorg, publieke sector (zowel Rijksoverheid als gemeenten), bouw, etc.. Hieronder vindt u een overzicht van enkele wapenfeiten.

Diverse interne consultants van het Lean Six Sigma team van AEGON opgeleid tot OBM Practitioner tot certificeerbaar niveau bij Vrije Universiteit. Diverse coachingtrajecten op interne prestatievraagstukken.

OBM Practitioner opleiding verzorgd voor het MT van de afdeling ICT. Verbeteren managementskills op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding. Meerdere projecten begeleid.

Meerdere maatwerkprojecten rondom het thema “Duurzaamheid”. Training en coaching op diverse projecten in het land. Aantoonbare verbetering van o.a. afvalscheiding, recycling van materialen. Effectieve kostenbesparingen.

Het MT van de afdeling ICT getraind in OBM Practitioner en gecoacht op interne prestatievraagstukken. Diverse cases met aantoonbare resultaten.

Meerdere groepen consultants door de jaren heen getraind in de Certified OBM Practitioner opleiding met certificering bij ADRIBA / VU. Diverse deelnemers begeleid in het opzetten en uitvoeren van prestatie-verbeterplannen in voorbereiding op het examen.

Diverse interne consultants van het Lean / Agile team van IT opgeleid tot OBM Practitioner tot certificeerbaar niveau bij Vrije Universiteit. Diverse coachingtrajecten op interne prestatievraagstukken.

Meerdere leidinggevenden en HR Business Partners opgeleid op OBM Practitioner niveau. Inclusief coaching op individuele verbetertrajecten.

Diverse consultants van KPMG Advisory opgeleid tot OBM Practitioner tot certificeerbaar niveau bij Vrije Universiteit. Diverse coachingtrajecten op interne prestatievraagstukken.

Ingehuurd om te helpen bij het verbeteren van de veiligheid. Hiertoe alle leidinggevenden in de operatie getraind en gecoacht in de aanpak van concrete prestatievraagstukken, met significante en meetbare verbeteringen tot gevolg.

Diverse interne (lean) adviseurs en stafmedewerkers opgeleid tot Certified OBM Practitioner aan de VU. Meerdere deelnemers actief begeleid in het uitvoeren van prestatieverbeterplannen, met aantoonbaar effect, o.a. op het gebied van cybersecurity.

OBM opleiding in combinatie met coaching voor het management team van de afdeling Application Services van Group ICT. Begeleiding bij het zelfstandig inzetten van OBM en verbeteren van diverse prestatievraagstukken.

Training en coaching in OBM voor leidinggevenden en medewerkers van zowel RWS als hun Opdrachtnemers. O.a. verbetering score veiligheidscultuurladder project A4 Steenbergen.

OBM Audit en adviestraject over de verbetering van de inzet van OBM in combinatie met Lean. Workshops en coaching om zelfredzaamheid op het gebied van effectieve gedragsverandering te realiseren.

OBM Practitioner opleidingen inclusief coaching bij UPD in huis, en certificering aan de Vrije Universiteit van diverse consultants van UPD. Tevens samenwerking met UPD in aanbieden van open OBM Masterclasses voor Master Black Belts van andere organisaties.

Workshops en masterclasses in OBM voor groepen leidinggevenden op zowel regionaal als centraal niveau. O.a. voor de interne accountantsdienst.

Maatwerk OBM training en coachingtraject voor veiligheidskundigen. Deelnemers realiseerden een aantoonbare verbetering in de communicatie en kennisdeling over veiligheid in stuurgroepvergaderingen.

Opdrachtgevers aan het woord

Nadat ik OBM had ‘ontdekt’ was ik direct enthousiast over de toegevoegde waarde ervan voor organisaties en managers. Sinds ik in het HRM-vak werkzaam ben, hoor ik veel mensen praten over zaken als ‘engagement’, ‘open mind’ etc. (dus het abstractere WAT van gewenst gedrag.) Maar het ‘HOE komen we daar?’, daar hebben nog maar weinig mensen een echt praktisch en goed antwoord op. Ik zag en zie daar een grote toegevoedge waarde van de OBM aanpak. Door jouw opleiding is dat enthousiasme voor OBM bij mij nóg groter geworden.

Ronald Smit

HRM Functionaris

Ik heb de training OBM practitioner gevolgd bij Neotopia en Joost was daarbij onze trainer. De traning had voor mij een duidelijke toegevoegde waarde. Het biedt inzicht in het waarom van gedrag bij mensen en handvatten om dit gedrag te beïnvloeden. Joost bracht de stof met gevoel over en past de OBM technieken ook toe in de lessen.

Practice what you preach! Aan te bevelen voor iedereen die zich beroepshalve bezig houdt met Lean, maar ook anderen zullen de praktische waarde van OBM weten te waarderen.

Ben van Wamel

Lean trainer / Consultant

Binnen het managementteam van I&A van het Albert Schweitzer Ziekenhuis hebben we de training OBM van Joost gevolgd en heeft hij op enthousiaste en inspirerende wijzen meegenomen in de wondere wereld van OBM. Op een dusdaninge wijze gebracht dat het direct teopasbaar is op casussen binnen de afdeling. Waarbij een goede balans was tussen theorie, praktijk en het delen van de ervaringen. Joost doet dit op een zeer leuke wijze en beschikt over een schat aan kennis en leuke voorbeelden om de hteorie te onderbouwen. Daarmee beschikken wij nu over der mogelijkheid om het gedrag op zeer effectieve en constructieve wijze op een positieve manier te beïnvloeden. Het is een mooie aanvulling waardoor bij beterin staat zijn om onze teams te begeleiden en te ondersteunen bij het aanpassen van gedrag.

Leo Vaandrager

Afdelingshoofd, Albert Schweitzer Ziekenhuis

OBM is voor iedere managers of professional […] een must. Want het geeft je handvatten om het gedrag van je collega’s te meten en te beïnvloeden. Kortom: nieuwe verplichte kost voor alle overhiedsmanagers zou ik zeggen! En ook voor interne auditors binnen de overheid.

 

Ferry Timp

Intern Accountant

Het mooie van OBM is dat gedragspatronen en de invloed hierop duidelijk worden blootgelegd. Joost brengt dit heel helder en enthousiast over. Dankzij de OBM-training kan ik in mijn werk sneller inzichtelijk maken waarom dingen gebeuren, of juist niet; en hoe dit kan worden beïnvloed. een must voor iedereen die denkt dat gedragsverandering ongrijpbaar of complex is! 

Wilfred Juffermans

Verandermanager en Lean Six Sigma Master Black Belt

“OBM is van enorm toegevoede waarde op alle verandertrajecten. Het is een MUST!” 

Patrick van Dijk

Lean Six Sigma Black Belt

“Een zeer waardevolle training. Erg interessant en direct toe te passen in de praktijk.”

Maarten Smeitink

Lean Six Sigma Black Belt

“Coaching en energie van Joost was perfect.”                                                                                                                    

Paul van Sonsbeek

Lean Six Sigma Black Belt

Mensen stimuleren om gewenst gedrag te tonen, iedereen kan het! OBM maakt het behapbaar voor managers én medewerkers. En bovenal ook nog eens leuk….
Positief, direct en zeker!

Melanie Nissink

Project Manager

Goede training die mij van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam heeft gebracht voor wat betreft de positieve invloed die jij kan brengen, zowel op werkgebied als privé. Dikke duim dus, compliment voor de boodschap en inhoud.

Klaas Jansen

Lean Six Sigma Black Belt