Opdrachtgevers & referenties

Lees wat anderen van OBM en Neotopia vinden

Neotopia heeft met OBM in Nederland al de nodige successen behaald. Niet alleen door zelf interventies te ontwerpen en uitvoeren bij klanten, maar vooral ook door leidinggevenden en consultants op te leiden in OBM, die zich vervolgens hebben gecertificeerd aan de Vrije Universiteit of bij APMG International.

 

We hebben intussen vele interventies mogen begeleiden, met aantoonbaar positief effect. Neotopia is actief in sectoren als: industrie, zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, ICT, zorg, publieke sector (zowel Rijksoverheid als gemeenten), bouw, etc.. Hieronder vindt u een overzicht van enkele wapenfeiten.

agsdix-null

OPDRACHTGEVERS

Neotopia werkt voor alle branches waar menselijk gedrag wordt vertoond!

Hiernaast en hieronder vindt u een greep uit de rijke hoeveelheid relaties die Neotopia sinds 2008 heeft mogen bedienen.

Wereldwijd programma voor het creëren van een nieuwe Global Safety Culture. Vele honderden veiligheidskundigen, managers en continuous improvement managers getraind en gecoacht.Download deze case
Binnen meerdere divisies trainingen verzorgd en projecten begeleid. Aantoonbare verbetering van o.a. veiligheid, afvalscheiding, recycling van materialen en effectieve kostenbesparingen.Download deze case

MT van de ICT afdeling getraind. Verbeteren van management skills op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding.

Meerdere leidinggevenden en HR Business Partners opgeleid op OBM Practitioner niveau. Vervolgens binnen meerdere bedrijfsonderdelen pilots aan het draaien in de opmaat naar integratie van OBM in de manier van werken.

Consultants van KPMG Advisory opgeleid en gecoacht in het gebruik van OBM in de praktijk.

Opleiden en coachen van het Lean Six Sigma team van AEGON tot OBM Practitioner.

Audit / Performance-scan uitgevoerd om de huidige executie van OBM-principes te toetsen en verbeterpotentieel in kaart te brengen. Advies uitgebracht en workshops verzorgd.

Managers en staffunctionarissen van meerdere afdelingen getraind en gecoacht in het meetbaar verbeteren van prestaties, o.a. op gebied van cybersecurity en buitendienst.

Het MT van de afdeling ICT getraind in OBM Practitioner en gecoacht op interne prestatievraagstukken. Diverse cases met aantoonbare resultaten.
Meerdere groepen consultants door de jaren heen getraind in de Certified OBM Practitioner opleiding met certificering bij ADRIBA / VU. Diverse deelnemers begeleid in het opzetten en uitvoeren van prestatie-verbeterplannen in voorbereiding op het examen.
Diverse interne consultants van het Lean / Agile team van IT opgeleid tot OBM Practitioner tot certificeerbaar niveau bij Vrije Universiteit. Diverse coachingtrajecten op interne prestatievraagstukken.
Ingehuurd om te helpen bij het verbeteren van de veiligheid. Hiertoe alle leidinggevenden in de operatie getraind en gecoacht in de aanpak van concrete prestatievraagstukken, met significante en meetbare verbeteringen tot gevolg.
OBM opleiding in combinatie met coaching voor het management team van de afdeling Application Services van Group ICT. Begeleiding bij het zelfstandig inzetten van OBM en verbeteren van diverse prestatievraagstukken.
Training en coaching in OBM voor leidinggevenden en medewerkers van zowel RWS als hun Opdrachtnemers. O.a. verbetering score veiligheidscultuurladder project A4 Steenbergen.
OBM Practitioner opleidingen inclusief coaching bij UPD in huis, en certificering aan de Vrije Universiteit van diverse consultants van UPD. Tevens samenwerking met UPD in aanbieden van open OBM Masterclasses voor Master Black Belts van andere organisaties.
Workshops en masterclasses in OBM voor groepen leidinggevenden op zowel regionaal als centraal niveau. O.a. voor de interne accountantsdienst.
Maatwerk OBM training en coachingtraject voor veiligheidskundigen. Deelnemers realiseerden een aantoonbare verbetering in de communicatie en kennisdeling over veiligheid in stuurgroepvergaderingen.
|

REFERENTIES

Vele opdrachtgevers en honderden cursisten van over de hele wereld gingen je de afgelopen jaren al voor!

“Over abstracte zaken als engagement en open mindset hebben nog maar weinig mensen een praktisch en goed antwoord. Ik zie daar een grote toegevoegde waarde van de OBM-aanpak.”

 

Ronald Smit HRM Functionaris

“Wij beschikken nu over de mogelijkheid om het gedrag op zeer effectieve en constructieve wijze op een positieve manier te beïnvloeden.”

 

Leo Vaandrager Afdelingshoofd, Albert Schweitzer Ziekenhuis

“Aan te bevelen voor iedereen die zich beroepshalve bezig houdt met Lean, maar ook anderen zullen de praktische waarde van OBM weten te waarderen.”

 

Ben van Wamel Lean trainer / Consultant

“Mensen stimuleren om gewenst gedrag te tonen, iedereen kan het! OBM maakt het behapbaar voor managers én medewerkers. Positief, direct en leuk!”

 

Melanie Nissink Project Manager

“Goede training die mij van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam heeft gebracht. Ik weet nu welke positieve invloed ik heb op gedragsvraagstukken”

 

Klaas Jansen Lean Six Sigma Black Belt

“OBM is van enorm toegevoede waarde op alle verandertrajecten. Het is een MUST!”

 

Patrick van Dijk Lean Six SIgma Black Belt

“Een zeer waardevolle training. Erg interessant en direct toe te passen in de praktijk.”

 

Maarten Smeitink Lean Six Sigma Black Belt

“Coaching en energie van Joost was perfect.”

 

Paul van Sonsbeek Lean Six Sigma Black Belt