Organizational Behavior Management

een praktische én wetenschappelijk bewezen benadering van gedragsverandering in organisaties

OBM staat voor “Organizational Behavior Management” en het is wereldwijd de wetenschappelijke benaming voor iets wat we in Nederland “Gedragsmanagement” zouden kunnen noemen.

Het is waarschijnlijk de best onderbouwde, natuurwetenschappelijke benadering van gedragsverandering in organisaties. Het is gestoeld op de principes van de Toegepaste Gedragsanalyse, waar sinds 1973 wereldwijd meer dan 60.000 wetenschappelijke studies naar zijn gedaan.

OBM in een notendop

agsdi-analysis

WETENSCHAP VAN SUCCES

OBM heeft wereldwijd al honderden keren in diverse omstandigheden de prestaties van organisaties aantoonbaar geoptimaliseerd.

agsdi-bookmark-star

KOPLOPER

Neotopia is koploper in Nederland als het gaat om kennis en ervaring in zowel training, coaching en advies bij praktische implementaties.

agsdi-list

STAPPENPLAN

Via een praktisch én wetenschappelijk bewezen stappenplan worden prestaties meetbaar en aantoonbaar verbeterd.

agsdi-share

JUISTE AANSLUITING

OBM sluit perfect aan op bestaande aanpakken als Lean, Lean Six Sigma, Agile, Scrum, ITIL(R), etc.

agsdi-sun-2

ARBEIDSVREUGDE

Professionals kunnen met OBM eindelijk “Het beste uit mensen halen” waardoor de arbeidsvreugde stijgt.

agsdi-globe

IN MEER DAN 50 LANDEN

OBM wordt al tientallen jaren met succes toegepast. En dat al in meer dan 50 landen wereldwijd.

agsdi-ruler

MEETBAAR

In OBM wordt gedrag meetbaar gemaakt en gekoppeld aan de gewenste resultaten.

agsdi-bar-chart-5

GEBASEERD OP FEITEN

Het is een Evidence Based, feitengedreven aanpak voor positieve gedragsverandering.

agsdi-facebook-like

POSITIEVE AANPAK EN BELONEN

De basis daarbij is een positieve aanpak waarin gewenst organisatiegedrag zoveel mogelijk versterkt wordt.

Wat is OBM?

Wil je een uitgebreide toelichting ontvangen over de essentie van OBM? Vul je naam en e-mailadres hieronder in. Je ontvangt de toelichting binnen enkele dagen in een persoonlijk bericht.


  OBM staat voor Organizational Behavior Management, een praktische én wetenschappelijk bewezen benadering van gedragsverandering in organisaties;

  Jaarlijks komen daar nog ruim 2.000 studies bij en keer op keer wordt ook op specialistische deelgebieden de theorie opnieuw bewezen. Een van de belangrijkste grondleggers van OBM is Aubrey C. Daniels. Hij stond ook aan de wieg van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of OBM.

  OBM maakt gedrag meetbaar en beïnvloedt dit op een positieve manier waardoor prestaties beter standhouden. Lees hieronder meer over deze “Wetenschap van Succes”.

  De wetenschap van OBM

  Door de alsmaar toenemende wens tot het verhogen van prestaties is de noodzaak voor het kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties toegenomen. Of het nu gaat om productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid; het gedrag van medewerkers is lang niet altijd in lijn met de wensen van het management.

  In Nederland heeft het leidinggevenden lang ontbroken aan een concrete, praktische én wetenschappelijk bewezen methodiek om hier verandering in te brengen. Gelukkig heeft de Bedrijfskunde in de VS en daarbuiten niet stil gezeten en is in ruim 40 jaar OBM tot een volwassen onderzoeksgebied ontwikkeld en een Evidence Based methodiek. Dit stappenplan is geïntegreerd in al onze trainingen en opleidingen. Meer weten over dit stappenplan? Lees een korte introductie in het artikel “De kracht van consequenties“. Of koop het boek dat ik samen met Robert den Broeder schreef met de titel “Organizational Behavior Management – Een introductie”.

   

  • OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties;
  • Waar andere methoden vaak stoppen gaat OBM verder: Het legt de focus niet alleen op de te behalen of veranderen resultaten, maar ook op hoe die tot stand komen;
  • Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Kortom, het maakt gedrag meetbaar en mede daardoor beter beïnvloedbaar;
  • Tevens sluit OBM prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL, Agile, etc.;
  • Daarnaast wordt OBM sinds enkele jaren ook al aan diverse universiteiten en hogescholen over de hele wereld in diverse studies opgenomen.
  • Dankzij OBM Dynamics en APMG International is er voor werkende professionals sinds 2020 ook een wereldwijd erkende opleiding te volgen en certificering te behalen.

  OBM in Nederland

  OBM is nog maar relatief kort geleden in Nederland geïntroduceerd. Maar de wetenschap heeft er al langere tijd een warme belangstelling voor getoond en in 2009 promoveerde Dr. Marius Rietdijk op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Sindsdien ging het snel: in 2010 werd door Rietdijk en mijzelf de basis gelegd voor een onderzoeksinstituut op dit gebied aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU genaamd het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA).

  • In 2011 werd ADRIBA formeel door Rietdijk en mijzelf gelanceerd en in 2014 werd het een officiële Post Graduate opleiding bij de School of Business and Economics van de VU;
  • Sindsdien hebben al vele honderden studenten en deelnemers uit het bedrijfsleven kennisgemaakt met OBM en zijn er ook enkele honderden professionals in gecertificeerd;
  • Deze managers en consultants hebben sindsdien bij vele organisaties OBM toegepast en prestaties aantoonbaar geoptimaliseerd door het beste uit mensen te halen via positive reinforcement.

  A tribute to Aubrey C. Daniels

  In 2015 was hij te gast bij ADRIBA op de VU en maakte hij een tour door Nederland, waarbij het mijn eer was om hem hierbij te begeleiden.

  De wereld van OBM zou niet hetzelfde geweest zijn zonder de tomeloze inspanningen van Dr. Aubrey C. Daniels. Een van de belangrijkste grondleggers van het gebruik van de gedragsanalyse in organisaties. Een voorname denker en auteur van bestsellers als Bringing Out the Best in People en Performance Management.

  Tevens is hij oprichter van o.a.:

  – Journal of OBM.
  – Het consultancybedrijf ADI.
  – Aubrey Daniels Insitute.

  Meer weten over Aubrey Daniels?
  – Lees hier een Nederlandstalig interview met hem in het blad HR Strategie.
  – Lees hier een korte Engelstalige introductie.