Expertise

Praktijkcase Dura Vermeer – deel 2

In dit tweede deel gaan we in op de behaalde resultaten en de bevindingen van deze projectgroep gedurende het verdere verloop van dit OBM traject.

Praktijkcase Dura Vermeer – deel 1

In dit eerste deel beschrijven we hoe een van de projectgroepen van Dura Vermeer de vertaalslag maakt van het thema duurzaamheid naar een praktijkcase.

Lean Leiderschapsgedrag

Er zijn binnen de Lean filosofie meerdere vormen van verspilling gedefinieerd. Neotopia voegt daar met pijn in het hart een volgende aan toe: het gedrag van de leiders.

Van 4S naar 5S

De meeste 5S acties stranden bij de 5e S, die van “Standhouden”, ofwel Sustain. Hoe kun je zorgen dat Lean dusdanig wordt omarmd door medewerkers dat het een goede gewoonte wordt om de andere vier S-en vol te houden?

Publicaties

Publicaties

De link van OBM met andere vakgebieden is groot. Daar waar de meeste methoden echter stoppen bij het vaststellen van het vereiste resultaat en de blauwdruk voor een ideaal proces, gaat OBM verder. Namelijk, door te specificeren en meetbaar maken van het bijbehorende gedrag, en daar gericht op te interveniëren. Een mooi voorbeeld is Lean. Met zijn enorme toolbox, schiet Lean nog steeds tekort als het gaat om de besturing van de gedragscomponent. Zie daartoe ook mijn gastblogs op www.sixsigma.nl, zoals:

“Lean Leiderschapsgedrag: Van Verspilling naar Toegevoegde waarde”

“Bouwen aan een Lean Six Sigma cultuur”

“Van 4S naar 5S: Hoe houden we het vol”

OBM en Neotopia in de media

Neotopia helpt organisaties als sinds 2008 om hun prestaties aantoonbaar te verbeteren en het beste uit hun medewerkers te halen.

OBM is daarbij het geijkte hulpmiddel geworden. De effectiviteit van deze praktisch toepasbare wetenschap is wereldwijd al in vele interventies aangetoond. Ook is er reeds in vele media en vakliteratuur aandacht geschonken aan de kracht van OBM.

Ook Neotopia leverde hierin een bijdrage door publicaties in o.a.:

Neotopia bij RTL

ondernemerszaken