Wetenschap OBM

OBM en wetenschap

OBM staat voor “Organizational Behavior Management” en het is wereldwijd de wetenschappelijke benaming voor iets wat we in Nederland “Gedragsmanagement” zouden kunnen noemen. Het is waarschijnlijk de best onderbouwde, natuurwetenschappelijke benadering van gedragsverandering in organisaties. Het is gestoeld op de principes van de Toegepaste Gedragsanalyse, waar sinds 1973 wereldwijd meer dan 60.000 wetenschappelijke studies naar zijn gedaan. Jaarlijks komen daar nog ruim 2.000 studies bij en keer op keer wordt ook op specialistische deelgebieden de theorie opnieuw bewezen. Een van de belangrijkste grondleggers van OBM is Aubrey C. Daniels. Hij stond ook aan de wieg van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of OBM.

OBM maakt gedrag meetbaar en beïnvloedt dit op een positieve manier waardoor prestaties beter standhouden. Lees hieronder meer over deze “Wetenschap van Succes”.

Achtergrond

Door de alsmaar toenemende wens tot het verhogen van prestaties is de noodzaak voor het kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties toegenomen. Of het nu gaat om productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid; het gedrag van medewerkers is lang niet altijd in lijn met de wensen van het management.

In Nederland heeft het leidinggevenden lang ontbroken aan een concrete, praktische én wetenschappelijk bewezen methodiek om hier verandering in te brengen. Gelukkig heeft de Bedrijfskunde in de VS en daarbuiten niet stil gezeten en is in ruim 40 jaar OBM tot een volwassen onderzoeksgebied ontwikkeld en een Evidence Based methodiek.

  • OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties;
  • Waar andere methoden vaak stoppen gaat OBM verder: Het legt de focus niet alleen op de te behalen of veranderen resultaten, maar ook op hoe die tot stand komen;
  • Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Kortom, het maakt gedrag meetbaar en mede daardoor beter beïnvloedbaar;
  • Tevens sluit OBM prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL, Agile, etc.;
  • Daarnaast wordt OBM sinds enkele jaren ook al aan diverse universiteiten en hogescholen over de hele wereld in diverse studies opgenomen.
Man met boog

Bedrijfskundig protocol

De bedrijfskunde heeft niet stilgezeten in de afgelopen jaren. Inmiddels is dit vakgebied sterk verweven geraakt met psychologie en de gedragswetenschappen. Door de jaren heen is op basis van wetenschappelijk onderzoek een protocol opgebouwd met de essentiële onderdelen van een goede gedragsinterventie. Een stappenplan voor succes, zo u wilt. Dit stappenplan is geïntegreerd in al onze trainingen en opleidingen. Meer weten over dit stappenplan? Lees een korte introductie in het artikel “De kracht van consequenties“.
Of doe een aanvraag voor een white paper over de toepassing van dit protocol op een echte case.

OBM in Nederland

OBM is nog maar relatief kort geleden in Nederland geïntroduceerd. Maar de wetenschap heeft er al langere tijd een warme belangstelling voor getoond en in 2009 promoveerde Dr. Marius Rietdijk op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sindsdien ging het snel: in 2010 werd de basis gelegd voor een onderzoeksinstituut op dit gebied aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU genaamd het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA).

  • In 2011 werd formeel ADRIBA gelanceerd en in 2014 werd het officieel onderdeel van Executive Education van de Post Graduate School van de VU;
  • Sindsdien hebben al honderden studenten en deelnemers uit het bedrijfsleven kennisgemaakt met OBM en zijn er ook al tientallen professionals in gecertificeerd;
  • Deze managers en consultants hebben sindsdien bij vele organisaties OBM toegepast en prestaties aantoonbaar geoptimaliseerd.

Geïnteresseerd in de toepassing van OBM in de praktijk?

Geïnteresseerd in een introductie in OBM?

Geïnteresseerd in OBM diensten van Neotopia?

Geïnteresseerd in een white paper over OBM?